Voorwaarden coachingstrajecten

Helen Botman / The Moving Voice

 

Inschrijving

 • Iedereen van 17 jaar en ouder kan zich aanmelden voor stemtrajecten bij Helen Botman/The Moving Voice.
 • Er gelden verschillende prijzen voor verschillende leeftijdscategorieën: jeugd tot 21 jaar (= btw-vrij) en volwassenen.
 • Inschrijven voor trajecten doe je online via de link die vermeld staat op de websites of andere online uitingen (nieuwsbrief, social media, etc.).
 • Voor een traject dat al is gestart, kun je je niet meer aanmelden.

 

Betaling

 • De deelnamekosten worden voorafgaand aan het traject voldaan (via de online deelname-link). Je betaling is tevens de bevestiging van deelname.
 • Indien de mogelijkheid wordt geboden om in twee of meerdere termijnen te betalen, dient de eerste termijn voor aanvang van het traject te worden voldaan. De deelnemer verplicht daarmee zichzelf alle verdere termijnen te voldoen op de vooraf overeengekomen tijdstippen.

 

Taal

 • De trajecten worden overwegend aangeboden in het Nederlands (NL); voor internationale deelnemers, en bij buitenlandse gastdocenten is Engels de voertaal.
 • Houd er rekening mee dat de docent mogelijk les geeft in beide talen, zodat iedereen alles kan volgen.

 

Annulering en restitutie

 • Als er voor een bepaald traject onvoldoende aanmeldingen zijn, kan het traject geannuleerd worden. Gaat het traject niet door, dan krijg je tijdig bericht. Het deelnemersgeld wordt dan teruggestort.
 • Helen Botman/The Moving Voice behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het trajectrooster.
 • Wanneer een traject (of deel daarvan) door omstandigheden niet kan doorgaan, krijg je het deelnemersgeld naar rato terugbetaald.
 • Annulering door een deelnemer kan alleen via e-mail (info@helenbotman.com). Bij annulering tot 2 weken voor aanvang ontvang je het volledige bedrag terug minus €20 administratiekosten. De datum van ontvangst van de opzegging is hierbij bepalend. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van het traject is Helen Botman/The Moving Voice gerechtigd het volledige deelnemersgeld in rekening te brengen. Je krijgt dan geen deelnemersgeld teruggestort.
 • Indien de deelnemer is verhinderd voor een privé sessie, dient dit minstens 24 uur voor aanvang te worden doorgegeven via e-mail (info@helenbotman.com). In overleg wordt gezocht naar een ander tijdstip. Annuleringen die minder dan 24 uur vooraf worden doorgegeven, worden doorberekend.
 • Indien de deelnemer niet kan meedoen met een groepsles, kan deze niet worden ingehaald.
 • In geval van ziekte of verhindering van een (gast)docent plannen we in overleg een andere datum in.

 

Fotografie en video-opnames

 • Tijdens de trajecten kunnen foto’s en video-opnamen gemaakt worden voor publicitaire doeleinden. Bijvoorbeeld voor een folder, flyer, poster, website, dag- en weekbladen of social media. Als je hiertegen voorafgaand aan het traject geen schriftelijk bezwaar aantekent, gaat Helen Botman/The Moving Voice er vanuit dat je hiermee akkoord gaat. Uiteraard kun je ter plekke kenbaar maken of je al dan niet op de foto wilt.

 

Aansprakelijkheid

 • Helen Botman/The Moving Voice is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen/zoekraken van eigendommen en goederen van deelnemers.

 

Voorbehoud

 • Aan eventuele fouten in publiciteitsmateriaal zijn geen rechten te ontlenen.
0